Grondleggers

De Cromhoutstichting is opgericht op 21 maart 1916, de dag dat Sara Judea Petronella Cromhout werd begraven. Zij overleed op 77- jarige leeftijd, 2 maanden na haar broer Johannes Gerard Cromhout. Deze grondlegger bepaalde in 1906 in zijn testament dat na zijn overlijden, na uitdeling van legaten en schenkingen, zijn overige bezittingen en vermogen ingebracht zouden moeten worden in de Cromhoutstichting. J.G. Cromhout was van 1872 tot aan zijn overlijden op 26 januari 1916 gemeenteontvanger van de gemeente Brummen. Bij leven gaven zij al veel steun aan inwoners van Brummen en zij wilden dat dit werk na hun dood voortgezet zou worden. Na hun overlijden werd hun woonhuis en andere onroerende goederen ingebracht in de stichting. De omvangrijke inboedel werd geveild en bracht bijna f 17.000,- op.  
Cromhoutstichting      Brummen
Cromhoutstichting Brummen

Grondleggers

De Cromhoutstichting is opgericht op 21 maart 1916, de dag dat Sara Judea Petronella Cromhout werd begraven. Zij overleed op 77-jarige leeftijd, 2 maanden na haar broer Johannes Gerard Cromhout. Deze grondlegger bepaalde in 1906 in zijn testament dat na zijn overlijden, na uitdeling van legaten en schenkingen, zijn overige bezittingen en vermogen ingebracht zouden moeten worden in de Cromhoutstichting. J.G. Cromhout was van 1872 tot aan zijn overlijden op 26 januari 1916 gemeenteontvanger van de gemeente Brummen. Bij leven gaven zij al veel steun aan inwoners van Brummen en zij wilden dat dit werk na hun dood voortgezet zou worden. Na hun overlijden werd hun woonhuis en andere onroerende goederen ingebracht in de stichting. De omvangrijke inboedel werd geveild en bracht bijna f 17.000,- op.  
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Cromhoutstichting Brummen