Cromhoutstichting Brummen
Cromhoutstichting      Brummen
Na de oprichting in 1916 ondersteunde de Cromhoutstichting inwoners van Brummen, die door armoede of ziekte in financiële nood verkeerden. De regenten betaalden incidenteel of wekelijks bedragen uit t.b.v. levensonderhoud en verpleegkosten tot de tijd gekomen was dat men weer op eigen kracht verder kon. Ook verstrekte men jaarlijks Sint Nicolaas- en Kerstgaven. Verder zetten de regenten de lijn voort van het verstrekken van leningen en hypotheken voor de aankoop van onroerend goed. Instellingen die werkten voor en ten behoeve van het welzijn van zieken en ouderen verkregen ook vaak subsidie of een éénmalige bijdrage. Af en toe werd er ook voor jongeren en studenten een studielening afgesloten, waarbij na het behalen van het diploma, de helft van de lening werd geschonken en de andere helft in termijnen terug betaald moest worden. De oorspronkelijke doelstelling in het testament van J.G. Cromhout is sinds 1916 een aantal keren aangepast. Op dit moment proberen wij hulp te verlenen aan inwoners van de gemeente Brummen die in financiële problemen verkeren en geen beroep kunnen doen op andere instanties. Onze hulp zal nooit bestaan uit een directe gift, maar altijd uit een concrete, éénmalige of tijdelijke ondersteuning. B.v. bij de aanschaf van een huishoudelijk apparaat betalen wij de leverancier en bij een onderwijskundige ondersteuning betalen wij de instelling.
Cromhoutstichting Brummen
Aanvragen aan de Cromhoutstichting kunnen verlopen via de S.W.B. of rechtstreeks aan onze administrateur. info@cromhoutstichting.nl Vermeld bij uw aanvraag altijd: Naam en voorletters Leeftijd Woonplaats Naam aanvrager (contactpersoon), telefoonnummer en emailadres Denk bij uw aanvraag ook aan: Toelichting op / onderbouwing van de vraag Financiële situatie Reguliere wegen bewandeld? Uitkomst daarvan. Zijn er alternatieven? Waar moet het geld naar over worden gemaakt? Voorgestelde wijze van terugkoppelling (bv. evaluatie na een bepaalde periode, goederen geleverd, resultaat behandeling, diploma behaald, enz.) Niet volledig ingevulde aanvragen zullen niet worden behandeld. Aanvragen kunnen worden ingediend via de SWB. Door uw aanvraag gaat u akkoord met de voorwaarden van de Cromhoutstichting. Uw aanvraag wordt respectvol behandeld en nimmer gedeeld met anderen.