Cromhoutstichting Brummen
Cromhoutstichting      Brummen
In het testament van J.G. Cromhout was ook het reglement voor de Cromhoutstichting opgenomen. Na zijn overlijden is het reglement middels nieuw testament van mevr. S.J.P. Cromhout, verleden op 5 februari 1916 voor notaris C.H. Marin te Brummen,                                                                                  enigszins gewijzigd.                                                                                     Er werd bepaald                                                                                   dat er een bestuur                                                                                  van 5 personen,                                                                                  3 mannen en 2 vrouwen,                                                                                  benoemd moest worden.                                                                                  De eerste bestuursleden,                                                                                  regenten genaamd,                                                                                  waren door mevr.                                                                                  S.J.P. Cromhout in haar testament benoemd en zij moesten minstens 5 jaar zitting hebben. De eerste regenten waren S.P. Bakker - particulier, G. Spoor - schoolhoofd, G.J. van Dalen - kandidaat notaris, mevr. M.W. Bakker-Knottenbelt - echtgenote van eerstgenoemde en mej. C.A. Vermeer - onderwijzeres, allen wonende te Brummen. De heer G.J. van Dalen nam de taak van administrateur op zich.
Cromhoutstichting Brummen
De oorspronkelijke doelstelling in het testament van J.G. Cromhout is  sinds 1916 een aantal keren aangepast. Op dit moment proberen wij hulp te verlenen aan inwoners van de gemeente Brummen, die in financiële problemen verkeren en geen beroep kunnen doen op andere instanties. Deze hulp zal nooit bestaan uit een directe gift, maar altijd uit een concrete, éénmalige of tijdelijke, ondersteuning. B.v. bij de aanschaf van een huishoudelijk apparaat betalen wij de leverancier en bij een onderwijskundige ondersteuning betalen wij de instelling.