Cromhoutstichting Brummen
Cromhoutstichting      Brummen
Cromhoutstichting Brummen
In het testament van J.G. Cromhout was ook het                                              reglement voor de                                              Cromhoutstichting                                              opgenomen.                                              Na zijn overlijden is                                              het reglement middels een nieuw testament van mevr. S.J.P. Cromhout, verleden op 5 februari 1916 voor notaris C.H. Marin te Brummen, enigszins gewijzigd. Er werd bepaald dat er een bestuur van vijf personen, drie mannen en twee vrouwen benoemd moest worden. De eerste bestuursleden, regenten genaamd, waren door mevrouw S.J.P. Cromhout in het testament benoemd en zij moesten minstens vijf jaar zitting hebben. De eerste regenten waren: S.P. Bakker - particulier, G. Spoor - schoolhoofd, G.J. van Dalen - kandidaat-notaris, mevrouw M.W. Bakker- Knottenbelt - echtgenote van eerstgenoemde en mej. C.A. Vermeer - onderwijzeres, allen wonende te Brummen. De heer G.J. van Dalen nam de taak van administrateur op zich.