Cromhoutstichting Brummen
Cromhoutstichting      Brummen
Aanvragen aan de Cromhoutstichting kunnen verlopen via de S.W.B. of rechtstreeks aan onze administrateur: info@cromhoutstichting.nl Vermeld bij uw aanvraag altijd: Naam en voorletters Leeftijd Woonplaats Naam aanvrager (contactpersoon), telefoonnummer en emailadres Denk bij uw aanvraag ook aan: Toelichting op / onderbouwing van de vraag Financiële situatie Reguliere wegen bewandeld? Uitkomst daarvan. Zijn er alternatieven? Waar moet het geld naar over worden gemaakt? Voorgestelde wijze van terugkoppelling (bv. evaluatie na een bepaalde periode, goederen geleverd, resultaat behandeling, diploma behaald, enz.) Niet volledig ingevulde aanvragen zullen niet worden behandeld. Aanvragen kunnen worden ingediend via de SWB. Door uw aanvraag gaat u akkoord met de voorwaarden van de Cromhoutstichting. Uw informatie wordt respectvol behandeld en nimmer gedeeld met anderen.